fbikon

Kiskőrös

+36308847763

info@enviro-system.hu

fejleckep

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGBÍZOTTI FELADATOK ELLÁTÁSA, SZAKTANÁCSADÁS

Napjainkban a cégek, vállalkozások számára egyre nehezedő, és gazdaságilag is igen megterhelő feladatokat ró a környezetvédelmi kötelezettségek folyamatos nyomon követése, teljesítése. Napról-napra bukkannak fel újabb jogszabályok, melyek egyre újabb és újabb feladatok elé állítják az amúgy is nehezen boldoguló vállalkozásokat. Cégünk ezen problémák megoldásában is segítséget kíván nyújtani ügyfeleinek. Állandó szerződött partnerként környezetvédelmi megbízotti tevékenységünkkel levesszük a terhet a cégek vezetőinek válláról, melyet a környezetvédelmi feladatok jelentenek számukra.

Folyamatos szakmai segítséget nyújtunk a vállalkozások számára, mellyel igyekszünk partnereinknek a fontos gazdasági döntések meghozatalakor a legoptimálisabb, és leginkább költség kímélő megoldást választani. Az alkalmazott technológiák környezetvédelmi vonatkozású értékelésével segítjük ügyfeleinket, hogy mindig a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő tevékenységet végezhessenek.

Környezetvédelmi megbízott cégként képviseljük partnereinket a hatóságok előtt, és segítjük őket a gyors és eredményes ügyintézésben. Tanácsadói tevékenységünk kiterjed a környezetvédelmi jogszabályok folyamatos nyomon követésére, melyről rendszeresen értesítjük ügyfeleinket, így mindig naprakész tájékoztatást kapnak az aktuális kötelezettségekről.

Megbízotti tevékenységünk keretében a környezetvédelmi kötelezettségekhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat is ellátjuk. Elkészítjük ügyfeleink számára mind a levegővédelmi, mind a hulladékgazdálkodási szempontból fennálló adatszolgáltatásokat, bevallásokat. Vállaljuk cégek, telephelyek, létesítmények környezetvédelmi alapbejelentéseinek (KAR, HIR, LAL, FAVI, stb.) elkészítését is.

ISO 14001

Környezetközpontú irányítási rendszer - ISO 14001:2015 (KIR - ISO 14001)

Az ISO 14001:2015 az egyik leginkább elterjedt szabvány világszerte. Az újonnan elfogadott változat megfelel a legújabb irányzatoknak, azaz a szervezetek között egyre terjedő felismerésnek, miszerint a környezetre, a klímaváltozásra gyakorolt hatásukat befolyásoló külső és belső elemek részletes vizsgálata és figyelembevétele elengedhetetlenül fontos.

Az új változat a következő fő fejlesztéseket tartalmazza:

  • a vezetőség nagyobb elkötelezettsége,
  • nagyobb összehangoltság a stratégiai iránnyal,
  • a környezet fokozottabb védelme, a hangsúly a proaktív kezdeményezéseken legyen,
  • kommunikációs stratégián keresztül megvalósított, eredményes kommunikáció,
  • életciklus-szemléletű gondolkodás, figyelembe véve minden egyes szakaszt a termék előállításától vagy a szolgáltatásnyújtás megkezdésétől az életciklus végéig.

Az ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer működtetésének célja, hogy vállalkozásod megfeleljen azon elvárásoknak, melyeket működésével szemben te magad vagy ügyfeleid támasztanak. Feladata a környezetvédelem jelentőségének hangsúlyozása, a természeti erőforrások megóvása, a szennyezések és kockázatok csökkentése, a dolgozók és a környéken élők egészségének megőrzése. Az ISO 14001 szabvány általános jellegű, tehát széles körben, bármely iparágban hatékonyan alkalmazható.

Az ISO 14001:2015 irányítási rendszer feladata, hogy értékeli és irányítja a gyártó/szolgáltató szervezetek által kibocsátott termék, szolgáltatás, vagy belső munkafolyamatainak a környezetre gyakorolt káros hatásait, valamint folyamatosan javítja a környezettel való harmonizálás és a szervezetre vonatkozó törvényi előírásoknak való megfelelés színvonalát. Az Európai Unióban egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezetünk védelme, megóvása.

A KIR előírásait az MSZ EN ISO 14001:2015 általános szabvány tartalmazza, amely egyaránt alkalmazható a gyártó, a szolgáltató, és a kereskedelmi jellegű cégekre. Célszerűen alakítható a legkisebb vállalkozástól kezdve a legnagyobb multinacionális cégek igényeinek megfelelően.

Gyakorlatilag a rendszer kiépítése során részletesen és közösen felmérjük, hogy milyen szennyeződések, milyen formában kerülnek, vagy kerülhetnek ki a cég tevékenységéből következően a környezetbe.

Környezeti hatás: Bármely változás a környezetben / akár kedvező, akár kedvezőtlen / amely teljes egészében, vagy részlegesen egy szervezet tevékenységéből, termékeiből, vagy szolgáltatásaiból ered.

Természetesen a KIR rendszer csak azokra a környezeti hatásokra vonatkozik, amelyeket a cég ellenőrizni tud, és amelyekre várhatóan hatást tud gyakorolni.

fbikon

Kiskőrös

+36308847763

info@enviro-system.hu