fbikon

Kiskőrös

+36308847763

info@enviro-system.hu

fejleckep

TŰZVÉDELMI OKTATÁS

Sok munkáltató úgy gondolja, hogy ha volt a tűzvédelmi oktatás rendben van cégüknél a tűzvédelmi kérdés. Valóban nagyon fontos a munkavállalók dokumentált tűzvédelmi oktatása, de ez nem az összes munkáltatói kötelezettség. Számos egyéb dokumentumot (pl. tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, kiürítés számítás, oktatási tematika, stb.) kell elkészíteni, és egyéb más dokumentációs, tárgyi, személyi feltételt kell teljesíteni annak érdekében, hogy a munkáltató valóban nyugodt szívvel kijelenthesse, megtett minden tőle telhetőt a tűzesetek, hatósági bírságok kockázatának jelentős csökkentése érdekében.

A tűzvédelmi oktatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

 1. Mikor kell tűvédelmi oktatást tartani?
  • munkába álláskor,
  • legalább évenkénti tűzvédelmi továbbképzés,
  • új tűzveszélyes technológia esetén,
  • tűzesetet követően,
  • tűzvédelmi helyzet változása esetén.

 2. Ki tartja?
 3. A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató, vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatás tananyagát kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.

  A tűzvédelmi oktatás tananyagát a tananyag készítésére jogosult vagy az általa felkészített személy oktathatja.

  A tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatására kötelezett gazdálkodó szervezet esetében a tűzveszélyes tevékenységet végző, robbanásveszélyes anyagot előállító, feldolgozó, tárolását végző személy tűzvédelmi oktatása elméleti és gyakorlati részből áll. A gyakorlati oktatásra vonatkozó kötelezettség elektronikus úton nem teljesíthető.

 4. Hogyan kell dokumentálni?
 5. A tűzvédelmi oktatást minden esetben oktatási naplóban kell dokumentálni. Az általunk tartott oktatásokhoz könnyen kezelhető munka-és tűzvédelmi oktatási naplót biztosítunk. FONTOS, hogy NE „aláírásgyűjtés” történjen, mivel ez jogszabályellenes, ráadásul egy bírósági eljárás során erre minden esetben fény derül, és csak súlyosbítja a helyzetet.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

A munkahelyen betartandó alapvető tűzvédelmi szabályokat a Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg, amely szabályozza a létesítmény egészében és a hozzá tartozó külterületek figyelembevételével a tűzvédelmet érintő kérdéseket.

Tűzvédelmi szabályzatot akkor kell elkészíteni, ha a következő feltételek egyike teljesül:

 • a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 • az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az ötven főt,
 • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

TŰZRIADÓ TERV ELKÉSZÍTÉSE

A tűzriadó terv egy olyan dokumentum, amely minden esetben a helyi tűzvédelmi sajátosságokat veszi figyelembe.

A Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat részét képezi az alábbi esetekben:

 • a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészeknél/építményeknél, létesítményeknél,
 • azoknál a létesítményeknél, ahol egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat,
 • kereskedelmi szálláshelynél,
 • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyeknél, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat,
 • a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményeknél és szabadtereknél, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő
 • tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményeknél és szabadtereknél.

A Tűzriadó Terv tartalmát minden dolgozónak ismernie kell, a benne található információkat tűzesetkor kötelesek használni. Ennek érdekében a Tűzriadó Terv ismeret anyagának visszaellenőrzéseként kötelező évente tűzriadó próbát tartani.

TŰZRIADÓ GYAKORLAT MEGTARTÁSA

Tűzriadó gyakorlat azért fontos, mert tudni kell kinek mi a feladata egy tűzeset (havária) esetén. Azoknál a vállalkozásoknak kell évente megszervezni, akik Tűzriadó Terv készítésre kötelezettek. A gyakorlat során a dolgozóknak pontosan meghatározott feladataik vannak és tisztában kell lenniük a következőkkel:

 • maga a tűzjelzés megtétele,
 • a riasztási rend (mikor és kit riasztanak),
 • a létesítmény (munkahely) elhagyásának módja,
 • tűz esetén szükséges tennivalókat (áramtalanítás, főelzárók lekapcsolása, stb.),
 • főbb veszélyforrások megnevezése,
 • a létesítmény helyszínrajza,
 • a kiürítési útvonalak és a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölése.

A tűzriadó gyakoroltatás akkor sikeres, ha a kiürítés időtartalma a meghatározott időintervallumon (jogszabály által meghatározott - számított idő) belül van.

A Tűzvédelmi dokumentációt nem elég elkészíteni, folyamatosan nyomon kell követni annak érvényességét és betartását. Ennek legmegfelelőbb módja a Tűzvédelmi szemle. A szemle során a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok betartását ellenőrizzük, a szemlén tapasztalt pozitív és negatív észrevételeket minden esetben egy jegyzőkönyvben foglaljuk össze. A tűzvédelmi szemle vagy bejárás jegyzőkönyvében nemcsak az észrevételeket tesszük közzé, hanem az esetleges negatív tapasztalatok megoldási javaslatait is.

ÜZEMELTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE

Az 54/2014. (XII.5) BM rendelet kimondja, hogy minden munkáltatónál, vállalkozásnál, ahol vannak tűzvédelmi eszközök vagy rendszerek (pl.: tűzoltókészülék, tűzcsap, irányfények, stb.) a tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell rendszeresíteni. Mi vállaljuk ennek elkészítését és folyamatos felülvizsgálatát.

fbikon

Kiskőrös

+36308847763

info@enviro-system.hu